Information

Gabriel Holding attempts to maintain a satisfactory level of information for investors and analysts to ensure that the share price is not subject to sudden fluctuations and reflects expected developments in the company.

Annual General Meeting 2021Annual General Meeting of Gabriel Holding A/S was held at 2.00 p.m. on Thursday 9 December 2021 at the company’s address, Hjulmagervej 55, Aalborg, Denmark.


Please note:

As specified in Sec. 3.6 of the Articles of Association, “Proposals for shareholders for consideration at the annual general meeting shall be submitted in writing to the board of directors at the latest six weeks before the meeting date”

 

The company’s capital
The company’s capital is nom. DKK 37,800,000, corresponding to 1,890,000 DKK 20 shares.
Each DKK 20 share carries one vote.

Annual General meeting of Gabriel Holding A/S, 9 December 2021

For further information please telephone us at +45 9630 3117 or e-mail to mmg@gabriel.dk

___________________________________________________________________________________

 

Generalforsamling 2021

Der blev afholdt generalforsamling i Gabriel Holding A/S torsdag den 9. december 2021 kl. 14.00 på selskabets adresse, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg.


Venligst bemærk:

Som angivet i § 3.6 i selskabets vedtægter, ”Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalfor-samlingens afholdelse”

 

Selskabets kapital
Selskabets kapital udgør nominelt kr. 37.800.000, svarende til 1.890.000 stk. kapitalandele a kr. 20.
Hver kapitalandel a kr. 20 giver ret til én stemme.

 

 Generalforsamling i Gabriel Holding A/S d. 9 december 2021

For yderligere info venligst kontakt os på tlf. 9630 3117 eller email mmg@gabriel.dk

 

 

Sign up for our newsletter